„Pomáháme, pečujeme, podporujeme děti s postižením a jejich rodiče.”

Proč a pro koho
tu jsme?

Protože nám osudy postižených dětí a mladých dospělých nejsou lhostejné.

Protože lidé s postižením žijí mezi námi. Jsou to naši spoluobčané, naši sousedé, děti našich přátel a známých, naši příbuzní, spolužáci, vrstevníci a kamarádi našich dětí a mohou to být i naše vlastní děti.

Protože máme 20 let zkušeností s prací s dětmi a mladými dospělými s postižením a umíme pomoct.

Pro rodiny dětí s postižením.

Pro ty, kteří se chtějí přidat k těm, kteří umí pomáhat. (kteří chtějí podat pomocnou ruku)

Více o Apropo Jičín

Co pro Vás děláme?

Pečujeme o děti s postižením – máme stálý a profesionální tým pracovníků.

Provozujeme Denní stacionář APROPO – místo, kde Vašim dětem bude dobře.

Nabízíme službu Osobní asistence APROPO – služba, která přijde za Vámi.

Nově je tu Sociální rehabilitace APROPO – podpora budoucnosti klienta.

Nabízíme řadu nadstandardních služeb – od terapií přes plavání až po několika denní pobyty.

Podporujeme rodiče dětí s postižením – máme program péče o pečující rodiče.

Více o službách

Podívejte se na nás

Výroční zpráva 2016

Minulý rok jsme slavili 20 let existence Apropa. Letošní výroční zpráva tak hravou formou rekapituluje nejdůležitější události od roku 1996, kdy vznikl základ dnešního Apropa.

Naše projekty

Sociální rehabilitace 2016 - 2019

„Náš záměr je jednoduchý – pomoc postiženým tak, aby si mohli pomoci sami. Nerozdáváme milosrdenství, ale pomoc, která lidi- často v přeneseném slova smyslu- postaví na nohy. Zatím pomáháme tam, kde je nejvíce potřeba“ – Olga Havlová. Slova Olgy Havlové dobře vystihují to, čím je nejnovější přírůstek do našich služeb- sociální rehabilitace.

Zvyšováním kvality ke spokojené rodině dítěte s těžkým postižením

Projekt je zaměřen na zvýšení kvality služeb poskytovaných dětem a mladým lidem s těžkým mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodinám v Apropu. V rámci projektu budou zkvalitněny vnitřní předpisy a metodiky a opatření na podporu rodičů, proběhne vzdělávání, stáže a další formy podpory zaměstnanců s cílem zvýšit jejich kvalifikaci při práci s klientem a rodinou. Zkušenosti z projektu budou šířeny formou příručky dobré praxe určené dalším poskytovatelům sociálních služeb.