Co děláme?

Každý člověk si přeje, aby s ním ostatní jednali jako se sobě rovným, aby měl stejné příležitosti, a lidé s postižením nejsou výjimkou. Naší hlavní činností je poskytovat podporu dětem a mladým dospělým s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. Poskytujeme tři sociální služby: Denní stacionář APROPO, Osobní asistence APROPO, Sociální rehabilitace APROPO a komplex navazujících služeb a programů.

Naše služby

Denní stacionář

Denní stacionář je služba, která poskytuje služby těžce zdravotně postiženým klientům, kteří bydlí se svými rodinami a docházejí do Apropa, aby zde strávili část dne ve společnosti dalších dětí a mladých dospělých. Podporuje soběstačnost klientů, udržuje, nacvičuje a rozvíjí jejich osobní a sociální dovednosti a schopnosti, které podporují jejich sociální začlenění. Klienti stacionáře se účastní různých individuálních i skupinových aktivit, které jim napomáhají zlepšovat jejich fyzický i psychický stav.

Osobní asistence

Osobní asistence APROPO je terénní sociální služba, která nabízí prostor pro seberealizaci, podporu a pomoc při činnostech, které klienti sami nezvládnou. Je zaměřena na podporu samostatnosti klienta, na zachování jeho životního stylu, individuálních denních zvyklostí a na udržení nebo rozvoj osobních a sociálních dovedností. Na počátku byla osobní asistence poskytována především ve školských zařízeních. V současné době své uplatnění nachází i při zájmových kroužcích, ve volném čase nebo také u klientů doma. Osobní asistence je služba, která přijde za Vámi.

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace APROPO je služba, která nabízí klientovi za pomoci asistenta učit se pohybovat v běžném životě samostatně, soběstačně a spokojeně. Může za Vámi přijít domů, být s Vámi ve cvičném bytě nebo venku. Je to služba, která vytváří lidem s postižením možnosti do budoucna.

Ostatní aktivity

Jsou všechny služby Apropa, které přesahují rozsah náplně služby, dle zákona o sociálních službách. Patří sem Péče o pečující a Fakultativní služby.

Naše akce

17. 6. 2020 LÉTO PATŘÍ VŠEM

LÉTO PATŘÍ VŠEM je náš projekt, kdy o prázdninách připravujeme tři pobyty pro děti a mladé dospělé s těžkým mentálním, kombinovaným postižením a autismem. Během letních měsíců tak odlehčíme od náročné domácí péče celkem 40 rodinám. V rámci programu ČSOB pomáhá regionům usilujeme se třemi dalšími organizacemi o získání finančních prostředků potřebných k realizaci tohoto našeho projektu. Organizace, která získá od veřejnosti nejvyšší částku, obdrží od ČSOB navíc 50 000 Kč. Další projekty budou odměněny podle pořadí úspěšnosti veřejné sbírky částkami 40 000, 35 000, a 25 000 Kč. Na podporu projektu jsme ve spolupráci s Annou Strnadovou a Ondřejem Vraštilem natočili promo video na které se můžete podívat. Odkaz na veřejnou sbírku je níže.

Další akce

Naše úspěchy

Úspěch Apropa na Mental Power - filmovém festivalu

Apropo uspělo na filmovém festivalu!

Další akce