Co děláme?

Každý člověk si přeje, aby s ním ostatní jednali jako se sobě rovným, aby měl stejné příležitosti, a lidé s postižením nejsou výjimkou. Naší hlavní činností je poskytovat podporu dětem a mladým dospělým s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. Poskytujeme tři sociální služby: Denní stacionář APROPO, Osobní asistence APROPO, Sociální rehabilitace APROPO a komplex navazujících služeb a programů.

Naše služby

Denní stacionář

Denní stacionář je služba, která poskytuje služby těžce zdravotně postiženým klientům, kteří bydlí se svými rodinami a docházejí do Apropa, aby zde strávili část dne ve společnosti dalších dětí a mladých dospělých. Podporuje soběstačnost klientů, udržuje, nacvičuje a rozvíjí jejich osobní a sociální dovednosti a schopnosti, které podporují jejich sociální začlenění. Klienti stacionáře se účastní různých individuálních i skupinových aktivit, které jim napomáhají zlepšovat jejich fyzický i psychický stav.

Osobní asistence

Osobní asistence APROPO je terénní sociální služba, která nabízí prostor pro seberealizaci, podporu a pomoc při činnostech, které klienti sami nezvládnou. Je zaměřena na podporu samostatnosti klienta, na zachování jeho životního stylu, individuálních denních zvyklostí a na udržení nebo rozvoj osobních a sociálních dovedností. Na počátku byla osobní asistence poskytována především ve školských zařízeních. V současné době své uplatnění nachází i při zájmových kroužcích, ve volném čase nebo také u klientů doma. Osobní asistence je služba, která přijde za Vámi.

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace APROPO je služba, která nabízí klientovi za pomoci asistenta učit se pohybovat v běžném životě samostatně, soběstačně a spokojeně. Může za Vámi přijít domů, být s Vámi ve cvičném bytě nebo venku. Je to služba, která vytváří lidem s postižením možnosti do budoucna.

Ostatní aktivity

Jsou všechny služby Apropa, které přesahují rozsah náplně služby, dle zákona o sociálních službách. Patří sem Péče o pečující a Fakultativní služby.

Naše akce

15. 10. 2021 Volné pracovní místo MANAŽER / MANAŽERKA SLUŽEB

MANAŽER / MANAŽERKA SLUŽEB

Další akce

Naše úspěchy

Úspěch Apropa na Mental Power - filmovém festivalu

Apropo uspělo na filmovém festivalu!

Další akce