Denní stacionář

Denní stacionář je služba, která poskytuje služby těžce zdravotně postiženým klientům, kteří bydlí se svými rodinami a docházejí do Apropa, aby zde strávili část dne ve společnosti dalších dětí a mladých dospělých. Podporuje soběstačnost klientů, udržuje, nacvičuje a rozvíjí jejich osobní a sociální dovednosti a schopnosti, které podporují jejich sociální začlenění. Klienti stacionáře se účastní různých individuálních i skupinových aktivit, které jim napomáhají zlepšovat jejich fyzický i psychický stav.

Komu je určen

Dětem a mladým dospělým od 6 do 30 let s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením z Jičína a širokého okolí.

Co nabízí

Denní péči, podporu, rozvoj, individuální a profesionální přístup, základní sociální poradenství. Klientům poskytujeme jen tu nejnutnější podporu, která je neomezuje, ale rozvíjí. Pracovníci, klienti a jejich rodiče nebo opatrovníci jsou rovnocenní partneři a podle toho spolu jednají. Veškerá činnost se odvíjí od požadavků a potřeb jednotlivce.

Cíle služby

Podporovat soběstačnost klientů, udržet a rozvíjet jejich osobní i sociální dovednosti a schopnosti, které podporují jejich sociální začlenění. Službu zaměřit na zachování životního stylu, individuálních denních zvyklostí klientů, kontakt s vrstevníky a vyrovnání příležitostí.

Praktické informace

  • Denní kapacita je 18 uživatelů
  • Provozní doba je od 7 do 16 hod
  • Cena služby se odvíjí od počtu poskytnutých úkonů (cena jednotlivých úkonů je v rozmezí od 20 do 120 Kč).
  • Náš tým má zkušenosti s klienty, kteří mají přiznán I. - IV. stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby.
  • Útulné prostředí, vstřícný kolektiv a bezbariérový přístup v celém zařízení.

Ke stažení