Ostatní aktivity

Péče o pečující - tento program vnímáme jako velmi důležitý. Je určen na podporu těch, kteří celoročně pečují o své blízké s postižením. Naši klienti většinou potřebují nepřetržitou péči a my nabízíme rodičům čas, který mohou věnovat k načerpání nových sil.

Nadstandardní služby – cílem je podporovat děti a mladé dospělé s postižením, kteří nevyužívají našich služeb Denní stacionář APROPO, Osobní asistence APROPO a Sociální rehabilitace APROPO, ale zapojují se do našich aktivit. Vybírají z terapií, volnočasových aktivit a pobytů, které pořádáme.

Komu jsou určeny

Pečujícím rodičům a opatrovníkům, kteří se starají o své nejbližší s postižením, dětem a mladým dospělým, a to jak zdravým, tak i s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením.

Co nabízí

  • Péče o pečující – základní sociální poradenství, individuální konzultace s terapeutem, grantové výzvy k projektům vytvořeným členy našeho sdružení, knihovna odborné literatury.
  • Fakultativní služby – chirofonetika, canisterapie, hipoterapie, fyzioterapie, plavání, masáže Shiatsu, dramaterapie, keramika, pobytové akce.

Praktické informace

Mezi pobytové služby řadíme – zimní minitábor, víkend pro klienty stacionáře, pětidenní psychorehabilitační pobyt, letní putovní tábor, letní integrační tábor.

Ke stažení