Osobní asistence

Osobní asistence APROPO je terénní sociální služba, která nabízí prostor pro seberealizaci, podporu a pomoc při činnostech, které klienti sami nezvládnou. Na počátku byla osobní asistence poskytována především ve školských zařízeních. V současné době své uplatnění nachází i na zájmových kroužcích, ve volném čase nebo také u klientů doma. Osobní asistence je služba, která přijde za Vámi

Komu je určena

Dětem a mladým dospělým od 3 do 30 let s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením z Jičína a širokého okolí.

Co nabízí

Prostřednictvím asistenta tráví klienti svůj volný čas tak, jak sami chtějí. Rozvíjejí svůj potenciál, stávají se samostatnějšími a otevírají se jim nové možnosti během života. Osobní asistence se poskytuje v přirozeném prostředí klienta v kteroukoliv denní dobu. V rámci služby nabízíme základní sociální poradenství.

Cíle služby

Zprostředkování běžného kontaktu s okolím, rozvoj dovedností vedoucích k větší samostatnosti, porozumění svému okolí a porozumění okolí klientům. Snadnější orientace v prostředí a možnost se dostat tam, kam si klienti přejí. Příležitost pro pečující rodinu načerpat nové síly, vyřídit potřebné, navštívit společenské aktivity.

Praktické informace

  • Cena služby se odvíjí od počtu poskytnutých úkonů (cena jednotlivých úkonů je v rozmezí od 20 do 120 Kč).
  • Náš tým má zkušenosti s klienty, kteří mají přiznán I. - IV. stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby.

S čím může asistent pomoct

S čím může asistent pomoct: zvládat běžné denní úkony a aktivity (oblékání, hygiena, péče o domácnost, doprovod na kroužek nebo nákup, být zprostředkovatelem kontaktu se společenským prostředím).

Ke stažení