Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace APROPO je služba, která nabízí klientovi za pomoci asistenta učit se pohybovat v běžném životě samostatně, soběstačně a spokojeně. Může za Vámi přijít domů, být s Vámi ve cvičném bytě nebo venku. Je to služba, která vytváří lidem s postižením možnosti do budoucna.

Komu je určena

Dospělým od 18 do 30 let s mentálním, tělesným, zrakovým nebo kombinovaným postižením z Jičína a širokého okolí.

Co nabízí

Prostřednictvím asistenta mohou klienti nacvičovat ve cvičném bytě, venku nebo v domácím prostředí schopnosti a dovednosti, které pak mohou využít ve svém budoucím životě. Klienti mají možnost učit se žít podle své volby co nejspokojeněji a nejsamostatněji v oblasti bydlení, hygieny, péče o zdraví, zacházení s penězi. Učit se, jaké aktivity je možné provozovat ve volném čase a jakým způsobem si hledat práci. Služba nabízí dozvědět se „jak na to“. Nabízí individuální přístup ke klientovi, partnerství a respekt. Klienti službu využívají dobrovolně.

Cíle služby

Pomoci zkvalitňovat život klienta tím, že bude v rámci svých možností co nejvíce samostatný a soběstačný. Zprostředkovávat mu nové možnosti a rozšiřovat obzory. Cílem služby je pomoci nalézt klientovi jeho potenciál a využít ho.

Praktické informace

Sociální rehabilitace je bezplatná služba.

Ke stažení