Naše úspěchy

Úspěch Apropa na Mental Power - filmovém festivalu

V Apropu se vždy snažíme dělat něco navíc. Něco, co není tak úplně náplní klasické práce sociálních služeb. Proto jsme v roce 2014 se společností Popojedem! natočili tři filmy, které se promítaly na našem benefičním představení.

Filmy se setkaly s velikým úspěchem a to jak přímo na benefici samotné, tak i v internetovém prostředí. Proto jsme se rozhodli přihlásit je na Metal Power Prague Film Festival, kde jsem nakonec i uspěli! Podařilo se nám získat první místo v kategorii Nejlepší kamera.

Akce to byla úžasná. Celým slavnostním večerem provázel Vojta Kotek a na místě bylo mnoho dalších celebrit. Chtěli bychom tímto poděkovat všem, kteří se na této úžasné akci podílí a dávají tak možnost lidem s postižením zažít, jaké je to být filmovou hvězdou. A nejsou to ledajaké hvězdy! Jsme nesmírně pyšní na naše klienty, kteří ve filmech předvedli fascinující výkony. Budete-li mít zájem, můžete se na naše filmy podívat na našem Youtube kanále.

3.místo v soutěži "Být vidět"

Apropo se může nově pochlubit dalším úspěchem v soutěži o nejlepší výroční zprávu. Letošní rok jsme získali třetí místo v rámci soutěže o nejlepší výroční zprávu! A úspěch to je opravdu veliký, jelikož se zúčastnili třeba takový giganti, jakými jsou lékaři bez hranic. Díky velké konkurenci si ještě více ceníme tohoto ocenění!

Zde se můžete podívat na kompletní výsledky z celé ankety.

Vítězství o nejlepší Výroční zprávu

Apropo v roce 2011 získalo se svou výroční zprávou 2. místo. Letos postoupilo ještě o stupínek výš a stalo se vítězem soutěže „Být vidět" v kategorii nejlepší výroční zpráva. V této kategorii soutěžilo 52 neziskovek z celé republiky.

„Výroční zprávu za rok 2011 jsme pojali trochu jinak a nově. Chtěli jsme čtenářům přiblížit, co se skrývá za čísly, fakty a definicemi sociální služby. Proto se čtenáři mohou v naší zprávě Byla jednou jedna… Výroční zpráva 2011 občanského sdružení APROPO začíst do příběhu.

Hlavní hrdinkou je malá Míša, které se narodila sestřička, na níž je asi něco zvláštního… Během jejího vyprávění se čtenář seznámí se vším, čemu se Apropo věnuje. Myslíme si, že díky takto podaným informacím si lidé mohou udělat přesnější představu o působení Apropa.

Příběh je napsán tak, že ho můžete číst i malým dětem a seznámit je díky tomu s problematikou lidí s postižením. Jsme pyšní, že se nám podařilo dosáhnout takového úspěchu.

http://donorsforum.cz/akce/byt-videt.html

http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/byznys-a-spolecnost/clanek.phtml?id=764844

Apropo společně s KPMG

Duben – červen 2011 - Občanské sdružení Apropo se dostalo mezi deset neziskových organizací, které se zapojí do vzdělávacího projektu společnosti KPMG Česká republika.

KPMG je celosvětová síť poradenských společností poskytujících služby v oblasti auditu, daní a poradenství. Projekt ROK společně - KROK dopředu 2011 rozšiřuje dostupnost služeb KPMG organizacím, pro které jsou často finančně nedostupné. Vybraným neziskovým organizacím poskytuje smysluplnou odbornou pomoc formou vzdělávání ve finanční oblasti, kterou budou moci využít v praxi, chtějí-li působit transparentně a důvěryhodně.

12. dubna 2011 proběhlo v Praze první setkání odborníků z KPMG a pracovníků jičínského Apropa. Jitka Králová, ředitelka Apropa si od účasti v projektu slibuje: „ Apropo chce nabízet svým klientům kvalitní služby a to i v době, která je finančně velmi obtížná a nestabilní. Státní dotace na sociální oblast jsou stále nižší. Jestliže chceme obstát, musíme pracovat na efektivitě naší činnosti a stabilitě organizace. Věřím, že účast na projektu KPMG nám k tomu pomůže.“

2. nejlepší Výroční zpráva

Naše výroční zpráva – Lodní deník 2010 se umístila na 2. místě v celorepublikové soutěži Být vidět 2011, v kategorii Nejlepší výroční zpráva, kterou pořádá Fórum Dárců. Členy poroty tvořili přední experti na marketing, komunikaci, design i zástupci neziskových organizací.

Více na http://www.donorsforum.cz/aktuality/78/soutez-byt-videt-ocenila-nejlepsi-napady.html

Ocenění od Královéhradeckého kraje

Královéhradecký kraj poprvé udělil ceny za přínos v sociálních službách.

„Pracovníci v sociální oblasti vykonávají těžké povolání, které kromě odborných znalostí vyžaduje lidské kvality, schopnost empatie, vstřícnost a porozumění. Tato práce je přes svoji náročnost nedoceněna z hlediska společenské prestiže i z hlediska finančního ohodnocení. Kraj chce udělením těchto cen sociálním pracovníkům veřejně poděkovat za jejich činnost,“ řekl náměstek hejtmana Vladimír Derner, který má na starosti sociální oblast.

V regionu své služby nabízí téměř 200 organizací, na jejichž pomoci je závislých několik tisíc lidí. Hodnocen byl přístup ke zkvalitňování služeb a za kroky, které vedou ke zlepšení postavení lidí ohrožených společenským vyloučením ve společnosti.

Vážíme si, že jsme byli ocenění a umístili se v kategorii Poskytovatel sociálních služeb na 2. místě v ocenění odborné poroty a na 3. místě v ocenění veřejnosti.

Nadační Fond AVAST

V roce 2012 bude Nadační fond AVAST spolufinancovat aktivity Apropa, finančně přispěje na projekt: Plnohodnotný život pro rodiny s postiženým dítětem. 900 000 Kč je dosud nejvyšší částka, kterou se nám podařilo získat v grantovém řízení.